Over mij

Over Carlein Maka

 Ik werk als zelfstandige sinds 2009. Ik heb voor de Rijksoverheid gewerkt, voor bedrijven, voor gemeenten en voor NGO’s. Ik heb aan alle kanten van de tafel gezeten. Ik ken de handicaps van elke kant uit ervaring en ik weet dat alle kanten zinnige inbreng hebben. Ik ben creatief, warm in contact en verbindend tussen verschillende werelden.

Mijn motivatie is om betere projecten vorm te geven, betere trajecten te ontwikkelen vanuit de ervaring en kennis van alle betrokkenen.

Ik heb veel gewerkt in de werkvelden:

Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Natuurontwikkeling

Betere beslissingen

Van nature ben ik mijn hele leven conflict vermijdend geweest, tot ik in 2022 tegen de methode van Myrna Lewis ‘Deep Democracy’ aanliep. Deep Democracy heeft mij geleerd hoe een conflict constructief kan zijn. Deep Democracy is een handleiding voor me geworden hoe in elke situatie de wijsheid van de minderheid de beslissing beter kan maken.

verbindend tussen verschillende werelden

Voordat ik in 2009 als zelfstandige begon heb ik ruim zes jaar bij de Rijksoverheid gewerkt bij verschillende ministeries als beleidsambtenaar. En daarvoor heb ik bij de Universiteit Utrecht en bij de Universiteit van Stockholm twee studies afgerond; natuurkunde en wijsbegeerte van de exacte wetenschappen. Tussendoor heb ik lesgegeven in natuurkunde, scheikunde en wetenschapsfilosofie en heb ik in 2021 in Canada gewerkt aan strategische vraagstukken in duurzame energie.

Neem contact op

Wil je graag een volgende stap zetten in het oplossen van een heikel probleem, wil je een verandering inzetten in de organisatie?

Neem contact met me op, dan kijken we samen wat er gedaan kan worden.

14 + 13 =